Bài viết

Tuyển dụng

23 tháng 7, 2021

Tuyển dụng kế toán bán hàng tại cửa hàng, hỗ trợ thu chi, xuất hóa đơn, lương và đãi ngộ hấp dẫn.

Tuyển dụng kế toán bán hàng tại cửa hàng, hỗ trợ thu chi, xuất hóa đơn, lương và đãi ngộ hấp dẫn.