Về Bánh ướt Cây Me

VỀ BÁNH ƯỚT CÂY ME

Ngon Là Được

Bánh Ướt Cây Me định hướng không ngừng mở rộng để trở thành nhà cung cấp thực phẩm truyền thống An toàn Uy tín hàng đầu Việt Nam với sứ mệnh xây dựng giá trị tốt nhất cho cuộc sống, gìn giữ và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa ẩm thực dân tộc Việt Nam

Giá trị cốt lõi ở Bánh ướt Cây Me:

  • Đối với doanh nghiệp lấy sự tự tế làm nền tảng phát triển

  • Đối với khách hàng lấy giá trị chất lượng tốt nhất làm cam kết cho sản xuất và phục vụ

  • Đối với nhân viên lấy sự phát triển vững bền làm cội nguồn hạnh phúc

  • Đối với xã hội hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội, đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với xã hội.