Bài viết

Tuyển dụng

23 tháng 7, 2021

Tuyển dụng thu ngân bán hàng tại cửa hàng, order và cập nhật món, in bill cho khách chế độ lương thưởng hấp dẫn, đãi ngộ cao

Tuyển dụng thu ngân bán hàng tại cửa hàng, order và cập nhật món, in bill cho khách chế độ lương thưởng hấp dẫn, đãi ngộ cao